Deutsch English Wersja polska
Konstrukcje stalowe na miarę
REMONTY, MODERNIZACJE, INWESTYCJE
Konstrukcje stalowe

O firmie

Konstrukcje stalowe
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat

KOTŁOINWEST Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością powstała w styczniu 2002r. na bazie Zakładu Kotlarsko-Instalatorskiego działającego od 1985r., przejmując jego doświadczenie i wypracowane przez 17 lat produkty. 20.02.2002r. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000093587.

KOTŁOINWEST jest spółką prywatną z siedzibą w Świeciu przu ul. Przemysłowej 4. Spółka prowadzi swoją działalność na terenie całego kraju, wykonując szeroki zakres usług i realizacji produktów na życzenie Klientów z różnych branż.

Nasze plany na przyszłość nie ograniczają się wyłącznie do utrzymania bieżącej gamy wykonywanych usług i terenu działania firmy, ale są ukierunkowane na stałe poszerzanie rodzajów oferowanych usług, przy równoczesnym utrzymaniu jak najwyższej jakości wykonywanych zleceń.

Posiadamy uprawnienia umożliwiające realizację zadań zgodnie z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego, a mianowicie:

W celu ciągłego doskonalenia swoich usług, jak również zaspokajania potrzeb obecnych i przyszłych Klientów, w KOTŁOINWEST Sp. z o.o. został wdrożony i jest utrzymywany Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania norm:

 • PN-EN ISO 9001:2009 – System Zarządzania Jakością
 • PN-EN ISO 3834-2:2007 – System Jakości w Spawalnictwie
 • PN-EN 1090-2:2009 – Zakładowa Kontrola Produkcji
 • PN-N-18001:2004 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • OHSAS 18001:2007 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Główne obszary działalności spółki
 • produkcja i montaż wszelkiego typu konstrukcji stalowych
 • remonty i modernizacje urządzeń produkcyjnych w branży papierniczej
 • montaż i demontaż maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych
 • remonty i modernizacje kotłów parowych wszystkich typów i wielkości w zakresie części ciśnieniowej, jak również urządzeń pomocniczych
 • wykonawstwo części zamiennych urządzeń kotłowych w zakresie części ciśnieniowej kotła oraz urządzeń współpracujących z kotłem
 • badania diagnostyczne kotłów parowych i wodnych łącznie z walczakami różnych typów wraz z opracowaniem technologii naprawy i naprawą kotła
 • remonty i modernizacje wszelkich urządzeń energetycznych i technologicznych
 • remonty i modernizacje urządzeń mechanicznych i produkcyjnych
 • wykonawstwo i remont wymienników różnych typów i chłodnic
 • wykonawstwo instalacji ciepłowniczych metodą rur preizolowanych i tradycyjnych
 • roboty budowlane, inwestycje i remonty w branży: budowlanej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, węzły cieplne
 • dostawa i montaż kotłów gazowych i olejowych różnych firm
 • remont i wykonanie, łącznie z dostawą armatury przemysłowej, wodnej i parowej różnych typówi wielkości
 • remonty gorzelni: parniki gorzelniane, kadzie fermentacyjne, drożdżarki, zaciernie, przenośniki kubełkowe

Do wszelkich prac załączamy kompletną dokumentację, zgodną z wymogami i potrzebami inwestora oraz wymogami Urzędu Dozoru Technicznego.

Nasze działania zorientowane są na klienta tak, aby oczekiwania dotyczące jakości produktu, terminowości oraz ceny zostały spełnione.

Pliki do pobrania:
Decyzja Nr UC-03-166-E/3-04 (400 kB)
Decyzja Nr UC-03-166-P/2-04 (414 kB)
Decyzja Nr UC-03-166-N/4-04 (443 kB)
Certyfikat nr UC-03-166-P/3-10 (620 kB)
Certyfikat nr UC-03-166-E/4-10 (547 kB)
Certyfikat nr UC-03-166-N/5-10 (621 kB)
Certyfikat nr UC-03-166-W/1-11 (661 kB)Kotłoinwest Sp. z o.o. 2011